به سیستم ثبت‌نام الکترونیکی استخدام ما خوش آمدید

شرایط استخدام

  • شرکت از صنایع شیمیایی بوده و در 45 کیلومتری شهر اصفهان واقع شده و دارای سرویس ایاب وذهاب میباشد.
  • مدرک تحصیلی باید از دانشگاه های معتبر وترجیحاً دولتی باشد.
  • ازافراد ثبت نام شده جهت آزمون کتبی و مصاحبه دعوت به عمل خواهد آمد و پس از قبولی در این دو مرحله ،گزینش و معاینات بدو استخدام انجام خواهد شد .
  • شرایط سنی : برای فوق دیپلم حداکثر 26 سال و برای کارشناسی 30 سال وکارشناسی ارشد 32 سال ومیزان سابقه کار مرتبط افراد به حداکثر سن افزوده خواهد شد.
  • درخواست کننده میبایست از سلامت جسمانی و روانی کامل برخوردار باشد. با توجه به انجام معاینات بدو استخدام در صورت عدم سلامت لازم حتی قبولی در مراحل قبلی موجب مردود شدن فرد خواهد شد. افراد پس از قبولی در همه مراحل یادشده فوراً بصورت قرارداد آزمایشی سه ماهه مشغول کار خواهند شد وپس از آن در صورت تایید ارزشیابی عملکرد بصورت قراردادی تداوم همکاری خواهد داشت
  • تکمیل این فرم صرفا بمنزله درخواست بوده وهیچ حقی را برای فرد ایجاد نمی کند.